Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


30.11.2013
Tu jest Warmia

Program edukacyjny TU JEST WARMIA W październiku i listopadzie 2013 r. w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach działała Pracownia Edukacji Regionalnej - Tu jest Warmia.Podczas 8 tygodni trwania projektu Pracownię odwiedziło 259 młodych osób, uczęszczających do szkół na terenie gminy Dywity. W każdy wtorek w Ośrodku odbywały się zajęcia z folkloru, kultury ludowej i etniki. Wiekowo dobrane grupy uczestników brały udział w nauce tańców warmińskich, poznawały strój ludowy, lepiły naczynia z gliny. Odbywającym się w Ośrodku zajęciom towarzyszyła opowieść prowadzących o historii i kulturze dawnej Warmii. Na zakończenie tych spotkań często można było usłyszeć z ust uczestników: „Tu jest Warmia”

Projekt był realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach. Dofinansowało go Narodowe Centrum Kultury.

Zobacz galerię

<<< poprzednia strona