Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


15.05.2014
Zapraszamy na lekcje regionalne

ZapraszamySzanowni Państwo!
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Gady” opracował ofertę unikalnych Lekcji Regionalnych.

Lekcje Regionalne adresowane są do następujących grup odbiorców:
1. dzieci w wieku od 6 lat do III klasy szkoły podstawowej;
2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;


Główną ideą Lekcji jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z tradycją wielokulturowej Warmii poprzez nawiązanie bezpośredniej relacji z reprezentującymi tę tradycję artystami,rękodzielnikami, animatorami kultury, historykami…

Lekcja trwa 2 x po 45 minut i składa się z 2 modułów.

Aby zamówić Lekcję należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach telefonicznie (89)5120123 lub mailowo:gokdywity@wp.pl, uzgodnić termin, temat, liczebność grupy i odpłatność.

Szczegółowy opis Lekcji znajdziecie Państwo w załączniku w formie ulotki w formacie PDF.

Lekcje odbywają się w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych we wsi Gady. Jest to terenowa filia ośrodka kultury.

Z poważaniem i zaproszeniem

Aneta Fabisiak-Hill – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach

Teresa Kosińska – Prezes Stowarzyszenia „Nasze Gady”
Zobacz galerię

<<< poprzednia strona