Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


15.07.2008
Rekomendacja "Pro Publico Bono"

W lipcu b.r. Stowarzyszenie "Nasze Gady" zostało rekomendowane do ogólnopolskiego konkursu "Pro Publico Bono" organizowanego przez Fundację Konkurs Pro Publico Bono.


Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu dla "małych ojczyzn", co potwierdzone zostało jej decyzją o ustanowieniu, w tegorocznej edycji, osobnej kategorii nagrody dla ww. inicjatyw - nagrody głównej dla organizacji lokalnej.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 11 listopada 2008 roku w Krakowie.

<<< poprzednia strona