Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


20.07.2008
Grupa Partnerska

Od lipca b.r. Stowarzyszenie "Nasze Gady" pełni funkcję sekretariatu Grupy Partnerskiej "Gniazdo Warmińskie", do której należy od kwietnia b.r.


Celem Partnerstwa „GNIAZDO WARMIŃSKIE” jest zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób i środowisk na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
Dla osiągnięcia tego celu Partnerzy będą podejmować następujące działania:
  1. Partnerskie opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wynikających z niej planów działania.
  2. Aktywizację społeczności lokalnej oraz zwiększenie jej wpływu na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju obszaru Partnerstwa.
  3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych.
  4. Promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców.
  5. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych.
  6. Prowadzenie wspólnych działań promocyjnych.
  7. Budowanie zasad i form porozumienia między sektorem organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych, instytucji oraz sektora biznesu i nauki.
  8. Stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy i wymiany doświadczeń.
  9. Inne działania na rzecz rozwoju regionu

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem

<<< poprzednia strona