Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


01.10.2008
Wernisaż w Pojezierzu

Wernisaż wystawy fotograficznej w Pojezierzu01.10. 2008 w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Pojezierze” odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Gadzie projekty edukacyjne”.


Wernisaż wystawy fotograficznej pt. Gadzie projekty edukacyjne w PojezierzuPrzedstawione zostały zdjęcia z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Nasze Gady" w latach 2006-2007: "Gadzie Ekoluby", "Gadzie Ptaki" "Motyle" "Gadzia @rcheologia". Opowiadaliśmy o realizacji naszych działań projektowych.

Wernisaż wystawy fotograficznej pt. Gadzie projekty edukacyjne w PojezierzuWernisaż uświetnił występ dzieci ze szkoły muzycznej, prowadzonych przez p. Annę Dramowicz.
Wpisy w księdze pamiątkowej

<<< poprzednia strona