Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


18.04.2009
Promocja Przewodnika

Na kresach Galindii18 kwietnia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbyła się prezentacja II części przewodnika turystyki archeologicznej pt "Na kresach Galindii" autorstwa Roberta Klimka w opracowaniu graficznym Zbigniewa Kozłowskiego.


Przewodnik prezentuje obszar osadniczy na zachód od Terra Gunelauke. Obejmuje on w przeważającej części teren dzisiejszej gminy Dywity.

60 osób przybyłych na promocję przewodnika wysłuchało prezentacji autorów.

Wśród gości byli m.in. Lech Nitkowski - Burmistrz Barczewa, Mariola Łukowska - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Barczewie, Anna Rok - kierownik Biblioteki Miejskiej w Barczewie, sołtysowie z gminy Dywity oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu.

<<< poprzednia strona