Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


15.10.2015
Gleczyk czy dzbanek
Wspólna zabawa podczas warsztatów języka polskiego i ukraińskiego Od 5 do 14 października 2015 Stowarzyszenie "Nasze Gady" prowadziło zajęcia w projekcie ponadnarodowym pn. "Gleczyk czy dzbanek - polsko-ukraińskie młodzieżowe warsztaty ceramiczne", dofinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz gminę Dywity.
Zobacz galerię >> więcej

12.06.2015
VIII Festyn Archeologiczny
VIII Festyn Archeologiczny odbył się 12 czerwca 2015 w Gadach. Gościł 500 młodych osób z 10 szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
Zobacz galerię >> więcej

31.03.2015
Certyfikat Marszałka dla Festynu Archeologicznego
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.03.2015 r. Festyn Archeologiczny w Gadach otrzymał Certyfikat "PRODUKT WARMIA MAZURY" nadany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii wydarzenie. Nagrodę z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina odebrała w imieniu organizatorów festynu Alicja Antosiak.
Zobacz galerię

12.02.2015
PRZEPROSINY I SPROSTOWANIE
Stowarzyszenie "Nasze Gady" jako wydawca przewodnika turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Warmia znana i nieznana", czuje się w obowiązku przeproszenia Władz Gminy Dobre Miasto za umieszczenie w przewodniku rozdziału autorstwa pana Roberta Klimka pt. "Krajobraz kulturowy okolic jeziora Limajno oraz doliny Łyny", którego treść zawiera nieprawdziwe informacje podane przez jego autora. Dotyczą one
>> więcej

10.01.2015
Gadzia Pracownia
Prace uczestników projektu Gadzia PracowniaGmina DywityOd czerwca do grudnia 2014 r. w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach odbywały się zajęcia w projekcie "Gadzia pracownia" dotowanym przez Gminę Dywity. Uczestniczyło w nich łącznie 17 osób, z których 11 systematycznie doskonaliło swoje umiejętności z ceramiki. Zapraszamy do galerii, żeby ocenić efekty ich pracy.
Zobacz galerię

Strona: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >


<<< poprzednia strona