Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


08.11.2014
VI GALA MARKI LOKALNEJ
Znak Marki Lokalnej autorstwa Zbigniewa Kozłowskiego8 listopada 2014 roku odbyła się w Gadach VI Gala Marki Lokalnej Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie. Sekretariat Partnerstwa Gniazdo Warmińskie, czyli Stowarzyszenie "Nasze Gady", przygotował do oceny 55 produktów lokalnych w kategoriach: produkt spożywczy, rękodzieło i wydarzenia kulturotwórcze, zgłoszone z obszaru działania Partnerstwa, czyli z 16 gmin województwa warmińsko-mazurskiego. V Kapituła złożona z naukowców, ekologów, kulturoznawców, samorządowców, artystów i dziennikarzy przyznała 54 certyfikaty Marki Lokalnej.
Zobacz galerię >> więcej

31.10.2014
Kapliczki w Gadach
Odrestaurowana kapliczka przy wjeździe do wsiStowarzyszenie "Nasze Gady" spowodowało, że dwie zabytkowe, zniszczone przez czas kapliczki przydrożne stojące we wsi Gady doczekały się renowacji. Stowarzyszenie pozyskało fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24 999 zł oraz wkład własny do projektu w wysokości 5 015 zł z gminy Dywity, na terenie której znajdują się te dwie kapliczki. Renowacja kapliczek stała się możliwa dzięki determinacji członków Stowarzyszenia "Nasze Gady", albowiem procedury związane z przygotowaniem dokumentacji tych bardzo zniszczonych obiektów i wszelkich pozwoleń trwały ponad 3 lata.
Zobacz galerię >> więcej

19.09.2014
Gady odznaczone przez Ministra Sportu i Turystyki
19 września 2014 r obchodzony był w województwie warmińsko- mazurskim Światowy Dzień Turystyki pod hasłem "Turystyka i rozwój społeczności".
Podczas odbywających się w Giżycku i w Wilkasach uroczystości wręczono Honorowe Odznaki Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Jednym z odznaczonych było Stowarzyszenie "Nasze Gady".
Prezentując dokonania Stowarzyszenia podkreślono walory organizowanego przezeń corocznego Festynu Archeologicznego oraz wydanych serii przewodników turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a szczególnie "Warmia znana i nieznana".
Zapraszamy na stronę tego przewodnika: www.warmiaznanainieznana.pl
Zobacz galerię

06.06.2014
VII Festyn Archeologiczny
VII Festyn Archeologiczny w Gadach6 czerwca 2014 jak co roku w Gadach było historycznie i twórczo. Siódmy Festyn Archeologiczny zgromadził kilkaset młodych osób zainteresowanych historią i rękodziełem. Impreza została dofinansowana ze środków publicznych Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity
Zobacz galerię >> więcej

15.05.2014
Zapraszamy na lekcje regionalne
ZapraszamySzanowni Państwo!
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Gady” opracował ofertę unikalnych Lekcji Regionalnych.

Lekcje Regionalne adresowane są do następujących grup odbiorców:
1. dzieci w wieku od 6 lat do III klasy szkoły podstawowej;
2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
Zobacz galerię >> więcej

Strona: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >


<<< poprzednia strona