Ixoder 100Ml

14,19

Opis

Ixoder odstrasza kleszcze i komary

Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarĂłw.

Zalecenia

Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami:

podczas spacerĂłw po lasach i łąkach
w czasie polowań
we wszystkich innych sytuacjach, w ktĂłrych zwierzę jest szczegĂłlnie narażone na inwazję pasożytĂłw i wymaga zwiększonej ochrony

Â

Uwagi

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy i skĂłrę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie – nie prowokować wymiotĂłw. Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źrĂłdeł ciepła i zapłonu. Trzymać z dala od żywności, napojĂłw, pasz. Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie drĂłg oddechowych , połkniecie – zaburzenia przewodu pokarmowego, kontakt z okiem – łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skĂłrą – słabe podrażnienie i wysuszenie skĂłry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać duża ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.

Opakowanie

Spray 100 ml

Produkty biobĂłjcze, nr pozwolenia: 4640/11
ProduktĂłw biobĂłjczych należy używać z zachowaniem środkĂłw ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ixoder 100Ml 14,19 PLN

rozpoznawać po angielsku, akcesoria dla psów, riksza dla psa, kot z krótkimi łapkami, choroba kociego pazura zdjęcia

yyyyy

Ixoder 100Ml Dermapharm