Produkt lokalny naszą wizytówką


Projekt "Produkt lokalny naszą wizytówką" stanowi odpowiedź na potrzebę działań mieszkańców gmin Dywity, Jeziorany, Barczewo i Purda skupionych w Grupie Partnerskiej "Gniazdo Warmińskie". Różnorodność kulturowa ludności, która osiedliła się tu po 1945 r. spowodowała, że mieszkańcom naszego terenu brak wspólnej tradycji historycznej.

Celem projektu jest wyposażenie 12 mieszkańców gmin: Dywity, Jeziorany, Barczewo, Purda w umiejętności i wiedzę, które pomogą im wytworzyć oryginalne produkty lokalne, dzięki którym będą mogli się w przyszłości wypromować. W projekcie przeprowadzimy zajęcia edukacyjne w formie warsztatów rękodzielniczych. Będą to warsztaty toczenia ceramiki na kole garncarskim, budowa pieca do wypału ceramiki, wytwarzania kwiatów z bibuły, przetworów kulinarnych z owoców leśnych, aranżacji miejsca do przyjmowania turystów. Jednodniowa wyprawa po okolicznych grodziskach pruskich przygotuje uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia takich wypraw dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Termin realizacji zajęć: kwiecień - wrzesień 2010 r.
Zajęcia będą odbywać się w weekendy.

Miejsce realizacji zajęć: Świetlica wiejska w Gadach gm. Dywity (dojazd na zajęcia we własnym zakresie), Nerwik gm. Jeziorany.

Uczestnikom zapewniamy w czasie zajęć materiały szkoleniowe, poczęstunek.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


<<< poprzednia strona