Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie przewodnika


7 sierpnia 2011 r. w Gadach miała miejsce uroczysta promocja przewodnika turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Warmia znana i nieznana". Autorami publikacji są: Robert Klimek - historyk i archeolog, znawca kultury i historii dawnych Prusów, Andrzej Jadwiszczak - przyrodnik i entomolog, Teresa Kosińska - prezes Stowarzyszenia "Nasze Gady" i Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie.

Przewodnik prowadzi turystę wzdłuż odcinka turystycznego Szlaku Grodzisk Pruskich budowanego przez Partnerstwo Gniazdo Warmińskie. Zaczyna się w Ługwałdzie i przez Spręcowo, Sętal, Nowe Włóki, Plutki, Gradki, Tuławki, Gady, Frączki, Studziankę, Derc i Barczewko prowadzi do Marun. Każda z miejscowości jest opisana i przedstawiona na mapie.

Ważniejsze opisane miejsca, znajdujące się po drodze, mają podaną lokalizację współrzędnych geograficznych. Są to zabytki, ciekawe szlaki, pomniki przyrody ale i sklepy, przystanki komunikacji publicznej czy ośrodki agroturystyczne otwarte na przyjmowanie gości.

Cały przewodnik jest dostępny na stronie internetowej www.warmiaznanainieznana.pl. Strona ta pomieści również wszystkie informacje o opisywanych miejscowościach i ich okolicach, które ze względu na ograniczoną objętość publikacji, nie mogły się w niej znaleźć.

Liczymy również na udział Państwa w budowaniu tej strony. Jeżeli chcecie się z nami podzielić swoją wiedzą o opisanym obszarze, prosimy o kontakt na adres naszegady@o2.pl.

Przewodnik jest dystrybuowany bezpłatnie, został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Partnerami projektu były: gmina Dywity, Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach oraz Wydawnictwo "Mantis".

<<< poprzednia strona