Gadzie Ekoluby


jak z niczego w małej wsi młodzież w ciągu pół roku może zorganizować teatr kukiełkowy, wystawę fotograficzną w świetlicy wiejskiej, koncert na własnoręcznie zrobionych instrumentach muzycznych, imprezę dla mieszkańców wsi ...

"Gadzie Ekoluby" to nasz pierwszy projekt. Głównym celem naszych działań było uświadomienie młodzieży walorów miejsca, w którym mieszka, jego zaakceptowanie i poszanowanie przez młodych oraz chęć, aby było ładniejsze i bardziej przyjazne. Zajęcia dzieci budziły ciekawość dorosłych, stąd pomoc rodziców, dziadków, rodzeństwa, cioć, wujków we wszelkich zajęciach - od przygotowania świetlicy, po transport uczestników projektu do odległych miejsc.

  • Oryginalną i bardzo pouczającą wyprawą była wycieczka do sortowni śmieci w Olsztynie (styczeń 2006). Młodzież zaczęła zwracać uwagę na to, jakie zagrożenie dla środowiska stanowią odpady - nikt już nie wyrzuca byle gdzie plastików, czy baterii (śmieci wrzucają do specjalnych pojemników na tego typu odpady).
  • Fantazja twórcza młodych Ekolubów podpowiedziała, jak wykorzystać dary natury dla stworzenia oryginalnych dzieł plastycznych: zegarów, obrazków, malowanek, kompozycji przestrzennych itp. Sami napisali też baśń "Gadzia Legenda", ułożyli do niej scenariusz i wystawili prawdziwy spektakl teatru kukiełkowego. Ten sam spektakl został powtórzony na gminnym przeglądzie teatralnym "Fraszka" w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.
  • Dzięki przygotowaniu baśni i przedstawienia wyraźnie zwiększyła się płynność i swoboda wypowiedzi uczestników projektu, polepszyły się niektóre oceny z języka polskiego.
  • Młodzi nauczyli się współpracować ze sobą zamiast kłócić się i dokuczać sobie nawzajem.
  • Młodzi przygotowali dla mieszkańców wsi i zaproszonych gości wystawę fotograficzną "Gadzia Menażeria", której bohaterami były zwierzęta z ich domowych gospodarstw; sami robili zdjęcia, oprawiali je, przygotowali salę wystawową w świetlicy wiejskiej w Gadach, cały wystrój wystawy, zaprosili gości, oprowadzali, opowiadali, częstowali słodyczami, dbali o porządek. Na wernisażu wystawy "Ekoluby" zawarły znajomość z artystą fotografikiem Januszem Kozłowskim z Białegostoku.
  • Okazało się, że dzieci, które nie uczą się dodatkowo muzyki, potrafią zagrać bardzo rytmiczne zaimprowizowane utwory na osobliwych, własnoręcznie zrobionych instrumentach, np. z lemieszy od pługów, czy plastikowych butelek z kamykami.
  • Uczestnicy projektu byli na wycieczce w leśniczówce w Dąbrówce Wielkiej, gdzie leśniczy prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych (marzec 2006). Spędzili również dwa dni w gospodarstwie ekoedukacyjnym w Godkach gm. Jonkowo, biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez pasjonatów ekologii "zarażających" wszystkich swoim podejściem do świata (maj 2006). Na warsztatach w gospodarstwie ekoedukacyjnym nauczyli się zbierać i przygotowywać do użycia zioła lecznicze i przyprawowe, dbać o zwierzęta , wypiekać podpłomyki, a wspólne pracowite spędzanie czasu nauczyło ich też wzajemnego szacunku do siebie i wyrozumiałości dla słabości innych. Po powrocie do Gadów zrobili w środku wsi herbarium często oglądane i podziwiane przez mieszkańców wsi,
  • Na zakończenie projektu młode Ekoluby zorganizowały dużą plenerową imprezę wiejską dla ok. 120 osób.

Uczestnicy projektu zaprzyjaźnili się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach. Byli tam zaproszeni do pracowni multimedialnej, brali udział w gminnym przeglądzie teatralnym "Fraszka", a trzy najbardziej aktywne osoby dostały zaproszenie na zajęcia grupy młodych liderów. "Ekoluby" uczestniczyły równolegle w zajęciach projektu GOK pt. "Satelity", gdzie działania nawzajem uzupełniały się, np. robienie zdjęć na wystawę "Gadzia menażeria".
Trzy osoby uczestniczyły w prezentacji projektu, która odbyła się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w marcu 2006.

<<< poprzednia strona