Rozwijanie turystyki i rekreacji - przewodnik cz. 2


W 2012 roku powstała druga część przewodnika turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Warmia znana i nieznana" obejmującego miejscowości Brąswałd, Barkwedę, Bukwałd, Kajny, Cerkiewnik i Swobodną.

Promocja II części przewodnika Warmia znana i nieznana 24 sierpnia 2012 r. w Gadach odbyła się promocja publikacji.

Zapraszamy na stronę www.warmiaznanainieznana.pl, gdzie mogą Państwo zapoznać się z przewodnikiem.

Publikacja powstała dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i ze środków publicznych Gminy Dywity.

<<< poprzednia strona