Festyn Archeologiczny V


Tak pracowano w średniowieczu

25 sierpnia 2012 r. już piąty raz we wsi Gady odbył się Festyn Archeologiczny. Podczas jego trwania można było na żywo zapoznać się z zapomnianymi już dawno elementami kultury życia codziennego na Warmii. Uczestnicy odkrywali na nowo takie czynności, jak: gotowanie potraw w ognisku, wędzenie ryb, tkanie na bardku, czy tabliczkach, wyplatanie sieci.


Festyn Archeologiczny Gady 2012 - zagroda garncarza Festyn Archeologiczny Gady 2012 - Plac turniejowy Festyn Archeologiczny Gady 2012 - Warsztaty tkackie

Wszystkie te dosłownie "zapomniane" rzemiosła wracają dziś do naszego życia i okazuje się, że są potrzebne. Wielu z festynowych gości z dużym zainteresowaniem zgłębiało sposób odpowiedniego przygotowania garnków glinianych i potraw do gotowania w otwartym ogniu, budowy wędzarni czy przygotowania naparów ziołowych w ognisku. Bardziej dociekliwi sami próbowali tkać na przyrządach rodem ze starożytności, wyplatać sieci, czy wykonywać zabawki ludowe. Dla wszystkich stał otworem plac turniejowy, na którym czekały dawne gry i zabawy warmińskie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się Naukowe Forum Pruskie, podczas którego zgłębiano temat wierzeń i teologii dawnych Prusów, historię Herkusa Monte i walory archeologiczne obszaru wokół jeziora Limajno.

Na Festynie wystąpił  zespół "Mała Warmia" z Lamkowa, który zaprezentował piosenki i tańce warmińskie.

Festyn sponsorowali: Powiat Olsztyński, Gmina Dywity oraz prywatne  firmy: GOM z Dywit i Agrodywity

Serdecznie dziękujemy!


<<< poprzednia strona