Gadzie Ptaki


Działania projektowe rozpoczęliśmy w marcu 2007 wyprawą do Muzeum Przyrody w Olsztynie, podczas której uczyliśmy się rozpoznawania ptaków gniazdujących na terenie Warmii.

W marcu 2007 rozpoczęliśmy również pisanie baśni "Opowieść o ptakach z Gadziej Doliny" i próby spektaklu. 20 kwietnia 2007 w wiejskiej świetlicy odbyła się premiera sztuki w reżyserii p. Marka Wąsika, która zachwyciła publiczność: mieszkańców wsi i zaproszonych gości.

W maju 2007 na wyprawach przyrodniczych tropiliśmy ptaki w okolicach wsi. Uczestnicy projektu pod opieką ornitologa uczyli się rozpoznawać ptasie głosy, gatunki ptaków, napotykane po drodze zwierzęta oraz robili zdjęcia. Wyjścia "na ptaki" odbywały się wczesnym rankiem, co nie zniechęcało a przeciwnie - mobilizowało do pilniejszych obserwacji. Okazało się, że w okolicach wsi żyje ok. 60 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków chronionych.

2 czerwca 2007 odbył się wernisaż wystawy fotograficznej "Ptasi świat", młodzież zaprezentowała zdjęcia z wypraw przyrodniczych, wykonane rzeźby i elementy oznakowania wsi. Zaproszeni goście obejrzeli również multimedialny pokaz o gatunkach ptaków, które żyją w okolicach naszej wsi.

W czerwcu 2007 uczestnicy wykonali również drewniane ptaki - drogowskazy, które w lipcu ustawili w wyznaczonych miejscach we wsi. W sumie wykonano i umieszczono na miejscach 18 oznaczeń.

W dniach 11-18 lipca 2007 młodzi uczestnicy projektu wyjechali na wakacje do gospodarstwa eko-edukacyjnego w Godkach. Uczestniczyli tam w warsztatach plastycznych o ptasiej tematyce, ekologicznych, teatralnych i marketingowych. Cały pobyt, łącznie ze zorganizowaniem czasu wolnego i zajęć sportowych, ukierunkowany był na rozwój zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i promocję zdrowego stylu życia dla ciała i ducha. Powstał tutaj również pomysł na nowy projekt dla młodzieży.

20 lipca 2007 starsi uczestnicy projektu przygotowali happening "Gniazda" kończący projekt. W pochodzie przebierańców, grach i konkursach wzięły udział dzieci mieszkające na stałe we wsi i te, które spędzały tutaj wakacje. Wszystkie konkurencje prowadziła młodzież.

3 sierpnia 2007 młodzi i starsi mieszkańcy wsi popłynęli wspólnie na rejs statkiem po jeziorze Kisajno i Niegocin - "Szlakiem Łabędzim".

Partnerami w wykonywaniu zadania byli:
  • pracownicy Muzeum Przyrody w Olsztynie
  • realizatorzy z Gospodarstwa eko-edukacyjnego w Godkach prowadzący warsztaty
  • aktorzy Teatru Węgajty
  • kapitan żeglugi lądowej p. Piotr Konstantynowicz
  • rada sołecka wsi Gady, która na podstawie umowy udostępniła świetlicę wiejską Stowarzyszeniu "Nasze Gady" na realizację projektu oraz nieustannie udzielała wszelkiej pomocy.

Oto główne efekty działań projektowych:
  1. Młodzi poczuli się gospodarzami własnej wsi - zaplanowali i wykonali szereg działań dla poprawy jej wizerunku. Szczególnym rezultatem są ustawione we wsi drogowskazy w postaci ptaków.
  2. Uczestnicy projektu dwukrotnie zaprosili wszystkich mieszkańców na wspólne uroczystości: spektakl teatralny "Opowieść o ptakach z Gadziej Doliny" i wystawę fotograficzną "Ptasi świat", a dzieci szczególnie na happening kończący projekt. Wszyscy razem ponadto spotykali się przy pracy na terenie wsi pomagając sobie nawzajem.
  3. Praca uczestników projektu została dostrzeżona i pochwalona przez dorosłych mieszkańców wsi, którzy bardzo aktywnie włączyli się do działań. W ich wyniku zadbana i ukwiecona wieś zdobyła I miejsce w konkursie na najładniejszą wieś gminy Dywity 2007 r.
  4. W listopadzie 2007 r. spektakl "Opowieść o Ptakach z Gadziej Doliny" został wystawiony dla szerokiej publiczności w Teatrze Węgajty.

<<< poprzednia strona