Motyle


"MOTYLE" to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego wiosną i latem tego roku przez Stowarzyszenie "Nasze Gady", a dotowanego przez Gminę Dywity.

Celem tego projektu było zwrócenie uwagi jego młodych uczestników na otaczające ich przebogate środowisko przyrodnicze, a świat barwnych owadów posłużył dodatkowo jako temat działań twórczych.

Uczestnicy - 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży mieszkającej w Gadach, pod kierunkiem realizatorów brała udział w warsztatach artystycznych, tworząc motyle z rattanu pod kierunkiem p. Danuty Wiwart, z gliny - pod kierunkiem artystki-ceramika p. Joanny Domskiej - Paluch (uczestnicy sami wypalali swoje prace ceramiczne w zrekonstruowanym na wzór wczesnośredniowieczny piecu) oraz malując je na szkle z p. Anetą Fabisiak - Hill.

Osobną grupę działań - warsztaty przyrodnicze, prowadził entomolog p. Marcin Krejckant. Na pierwszym z czterech spotkań, uczestnicy projektu poznali tajemnice życia motyli i ich zwyczaje, nazwy i miejsca występowania. Zapoznali się także z bogatym zbiorem spreparowanych motyli p. Marcina. Wielkie emocje wzbudziła inna jego kolekcja - pająków ptaszników. Pająki te zostały zaprezentowane na zdjęciach i na żywo, ponieważ kilka z nich w terrariach realizator przywiózł ze sobą.

Drugie spotkanie z entomologiem odbyło się w słoneczne przedpołudnie na jednej z pięknych łąk, otaczających wiejskie siedliska. Młodzież z zapałem łowiła motyle siatkami, rozpoznawała schwytane za pomocą atlasu motyli, zapamiętywała ich nazwy. Po skończonych łowach zmęczona ekipa rozsiadła się w pobliskim ogrodzie, a na stole zjawił się mikroskop i pomoce do preparowania.

Następna obserwacja rozpoczęła się po zmierzchu. Pod lasem, w innym już miejscu wsi, stanęła konstrukcja z kijków, na której rozwieszono białą płachtę materiału i umieszczono żarówkę. Zwabione światłem owady były pilnie obserwowane, nazywane i fotografowane. Gdyby nie deszcz, trwałoby to z pewnością do rana.

Podsumowanie warsztatów entomologicznych odbyło się znowu w świetlicy wiejskiej, gdzie jeszcze raz przypomniane zostały najważniejsze "sprawy z życia motyli", a młodzi uczestnicy motylego projektu ze zrobionych przez siebie w czasie jego trwania zdjęć, wydrukowali serię unikalnych pocztówek.

Zakończenie działań uświetnione zostało wystawieniem przygotowanego przez młodszych uczestników widowiska plenerowego pt. "MOTYLE".

<<< poprzednia strona