Gady - 640 lat


W kwietniu 2009 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu, dzięki któremu będziemy mogli uczcić jubileusz 640. urodzin wsi Gady.

Grupa ośmiorga młodych reporterów składa wizyty i przeprowadza rozmowy z osobami najdłużej mieszkającymi we wsi. Zebrali już bardzo wiele niezwykle ciekawych informacji dotyczących wsi, w której mieszkają. Poznali także osobiście najstarszych sąsiadów i historie ich życia. Zebrany materiał reporterski posłuży do opracowania GADZIEJ KSIĘGI WSPOMNIEŃ. W KSIĘDZE znajdzie się również historia wsi, opis jej środowiska przyrodniczego i wiele jeszcze innych pasjonujących informacji.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 3 lipca br. łosierą do parafialnego kościoła w Barczewku, promocją KSIĘGI i wernisażem wystawy wspomnień. 4 lipca, po odsłonięciu pamiątkowej jubileuszowej tablicy, wszyscy mieszkańcy i zaproszeni goście będą świętować przy zastawionym stole i kapeli.

Patronat honorowy nad obchodami 640- tej rocznicy lokacji wsi Gady objął wójt Gminy Dywity, pan Jacek Szydło.

<<< poprzednia strona