Gadzia Księga


Realizacja projektu GADZIA KSIĘGA miała miejsce w 2009 roku, kiedy mieszkańcy wsi Gady obchodzili uroczyście jubileusz 640-lecia lokacji wsi.
Najstarsi mieszkańcy wsi zgodzili się udzielić wywiadów grupie młodych reporterów, którzy odwiedzali ich wraz z dziennikarzem. Wizyty te zamieniały się nieraz w długie rozmowy. Biegły one torami wspomnień do własnego dzieciństwa, czasu wojny, obyczajów panujących w regionie swojego pochodzenia, prac codziennych, zainteresowań.
Rozmowom tym przeważnie towarzyszyli członkowie rodziny, a szczególnie wnuki i prawnuki. Zdarzało się, że dopiero wtedy odkrywały, jaką drogę w swoim życiu przeszła babcia albo dziadek, jaką wiedzę i doświadczenie posiadają i jakie to jest ważne dla całej rodziny.

Rodziny przypomniały sobie, jak dawniej u nich świętowano, co jadano, jak pracowano. Ważne stały się fakty, mówiące o tym jak wyglądała wieś na początku zamieszkiwania jej przez osiedlających się przybyszów aż z dziewięciu różnych regionów kulturowych. Chociaż pamięć chwilami zawodziła i nie dało się określić dokładnie kiedy np. założono w Gadach wodociąg, wyasfaltowano drogę, to kilka ważnych dat udało się odtworzyć.

Ważnym działaniem integrującym i wzmacniającym tożsamość mieszkańców były warsztaty fotograficzne i multimedialne. Dorośli, którzy nie mają na co dzień kontaktu z komputerami zasiedli przy nich, a młodzi pomagali im, wyjaśniali i zachęcali do działania. Wspólnie wybrali zdjęcia wsi Gady i jej mieszkańców, a ze zdjęć zrobili pocztówki. Wszyscy też orzekli, że nasza wieś jest wyjątkowo ładna.

Rezultaty projektu to 400 egzemplarzy niekomercyjnej publikacji pt. "GADY NASZA MAŁA OJCZYZNA 1369-2009", seria unikalnych pocztówek, zaprojektowanych i wykonanych przez mieszkańców wsi oraz "Ballada o Gadach" - piosenka z tekstem Władysława Katarzyńskiego, do której melodię ułożył Tadeusz Machela, a wykonała ją Kapela Jakubowa.

Promocja publikacji pt. "GADY NASZA MAŁA OJCZYZNA 1369-2009", odbyła się 27 października 2009 r., przy wypełnionej sali. Na szczęście tortu, który przygotowała na tę okazję Ania Piersa, jedna z mieszkanek wsi, wystarczyło dla wszystkich.

Wczesnośredniowieczną historię lokacji wsi przedstawił historyk - Robert Klimek. W pięknej warmińskiej gwarze przemówił do wszystkich kultywujący tę gwarę Łukasz Ruch, autor wstępu do Księgi. Młodzież przystawiała na egzemplarzach okolicznościową pieczęć i rozdawała je publiczności. Rozdaliśmy również nowy nakład pocztówek. Potem były jeszcze wzruszenia, wspomnienia, rozmowy, plany na dalsze działania.

Na promocję nie przybyła żadna z 13 osób, będących bohaterami reportaży. Niedomagania, złe samopoczucie? Dobrze, że zdążyliśmy jeszcze z nimi porozmawiać. Z relacji rodzin naszych seniorów wiemy, że książka bardzo im się podoba.

Wiemy także, że wieść o niej i o projekcie rozeszła się szeroko- na życzenie zainteresowanych wysłaliśmy egzemplarze do różnych miejscowości w Polsce i w Niemczech. Wysłaliśmy również 15 egzemplarzy do głównych bibliotek w całej Polsce. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

<<< poprzednia strona