Bros Happs Szampon Przeciw Pchłom Dla Psów 150 Ml

10,39

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Happs Szampon przeciw pchłom dla psów 150 ml

Szampon do zwalczania pcheł w sierści psa. Zawiera biologicznie aktywną substancję, która szybko i skutecznie zabija pchły, a jej działanie utrzymuje się do 2 tygodni od zastosowania. Doskonale usuwa zabrudzenia i nadaje sierści połysk. Nie zakłóca zmysłu powonienia.

pchły
pielęgnacja
czysta i błyszcząca sierść do 2 tygodni ochrony
Permetryna 0,2%, PBO 0,4%

Sposób użycia: Szampon rozprowadzić na zmoczonej sierści psa dokładnie wcierając. Uważać, aby preparat nie dostał się do oczu i pyska. Po umyciu spłukać obficie wodą. Zabieg powtórzyć po 2 tygodniach. Najlepsze efekty uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu aerozolu do legowisk Happs na pchły i kleszcze.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności: Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.

Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: W przypadku ewentualnej reakcji alergicznej skórę przemyć woda z mydłem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna: permetryna 0,2% (0,2 g/100 g) butotlenek piperonylu 0,4% (0,4 g/100 g).
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2516/05.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

150 ml

Opakowanie plastikowe

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.happs.pl

Bros Happs Szampon Przeciw Pchłom Dla Psów 150 Ml 10,39 PLN

mądre małe psy, kamień u psa, piekne koty, wiek kota jak liczyć, papugi nierozlaczki, królik do adopcji, szczur gif, rasa abisyńska, pies niszczy trawnik, pies bernardyn, hills z/d mini, dog niemiecki żółty, żwir dla kota, pako chojnice, sweterki dla psów, przysmak suma, szelki

yyyyy

Bros Happs Szampon Przeciw Pchłom Dla Psów 150 Ml Bros